Новости
Press Releases
Noutăți
vint m/s
ветер м/c wind m/s
New-York
London
Paris
Moskow
Beijing
Tokyo
Sidney
COMUNICAT INFORMATIV

La data de 15 februarie 2019, ora 12.00, în sediul Î.S. „Aeroportul Internaţional Mărculeşti” situat în com. Lunga, r-nul Floreşti, va avea loc licitaţia cu strigare pentru selectarea locatarilor următoarelor active ale Î.S. „Aeroportul Internaţional Mărculeşti”:

Nr. lot Denumirea

Nr.

de fabrică

Nr.

înregistrare

Certificat

de navigabilitate

Valoarea iniţială a cuantumului chiriei lunare în sistem dry-lease (USD)

1 Elicopter Mi-8 MTV1

95865

ER-MHE

lipsește

50.000

2 Elicopter Mi-8 MTV1

95864

ER-MHD

lipsește

45.000

3 Elicopter MI-2

5411038109

lipsește

460 ora de zbor

4 Elicopter MI-8 PS

10731

ER-MGY

lipsește

 –

5 Elicopter MI-8 PS

10734

ER-MGJ

lipsește

 –

Sunt acceptați solicitanții care au o activitate operațională neîntreruptă în calitate de operatori aerieni de cel puțin 5 ani, experiență în misiuni internaționale, capital social cel puțin 1 000 000 lei, personalul tehnic și piloții sunt certificați pentru deservirea și exloatarea navelor de tip MI -2 și MI-8 numărul de salariați nu mai mic de 20, cifra de afaceri pe 3 ani precedenți nu mai mică de 10 000 000 lei.Viitorul Operator aerian va fi obligat să prelungească celula pentru 1 an precum și să completeze aeronava cu toate agregatele care lipsesc din contul său. Toate cheltuielile legate de obținerea navigabilității este pusă în seama Operatorului, cu compensarea ulterioară a acestora de către locator.

Solicitanţii vor prezenta: cererea de participare la licitaţie (modelul tip oferit de vînzător ); copia* documentului care certifică înregistrarea solicitantului ca agent economic; copia extrasului din Registrul de Stat al întreprinderilor si organizaţiilor; copia certificatului AOC care certifică dreptul de operare a acestui tip de aeronavă, copia situației financiare pe anii 2015, 2016, 2017,  documentul care certifică dreptul administratorului de a participa la licitaţia dată (procura în cazul participării prin reprezentanţi); actele care confirmă achitarea taxei de participare în mărime de 1200 lei şi a contului în mărime de 10 % din preţul iniţial la IBAN MD31AG000000002251259929, BC Moldova-Agroindbank SA, filiala «Bălţi», c/b AGRNMD2X, c/f 1004607000530 precum şi alte acte după necesitate la solicitare. Cererile de participare la licitaţie se primesc cel tîrziu cu o zi înainte de începerea licitaţiei. Familiarizarea cu bunurile expuse la licitaţie se efectuează zilnic. Informația legată de resursa elicopterului, condițiile contractului de dry-lease, etc., vor fi obținute la sediul întreprinderii. Relaţii la telefon: 0250 41108. *Toate copiile sunt legalizate în modul stabilit.