Despre AILM
vint m/s
ветер м/c wind m/s
New-York
London
Paris
Moskow
Beijing
Tokyo
Sidney
Facilități și garanțiile oferite
  • Taxe mici pentru rezidentii Zonei Economice Libere (energie electrica 0.09 euro KW/h, gaz natural 0.27 euro m3)
  • Transporturi aeriene ocazionale;
  • Servicii de depozitări de mărfuri;
  • Alte activități conexe transporturilor de mărfuri și călători;
  • Închirierea mijloacelor de transport aerian;
  • Activitatea școlilor de conducere;
  • Alte genuri auxiliare de activitate în AILM.
  • Parcare aeronave