Servicii și taxe
vint m/s
ветер м/c wind m/s
New-York
London
Paris
Moskow
Beijing
Tokyo
Sidney
Taxe aeroportuare

Lista taxelor şi tarifelor la serviciile prestate de Î.S. „Aeroportul Internaţional Mărculeşti” 

I.                   Servicii de parcare a aeronavelor
Nr. Tipul aeronavelor

Tariful/24 ore

(0.018 /24h x m²)

1. Elicopter Ka-32 8,63 euro/24 ore
2. Elicopter Mi-8 15,38 euro/24 ore
3. Avion Cessna 421 B 5,76 euro/24 ore
4. Avion An-3 8.67 euro/24 ore
5. Avion An-26 18.92 euro/24 ore
6. Avion An-32 18.92 euro/24 ore
7. Avion An-72 23.26 euro/24 ore
8. Avion An-74 23.26 euro/24 ore
9. Avion An-12 30.96 euro/24 ore
10. Avion Il-76 55 euro/24 ore
11. Staţionarea supralimită a aeronavei 0,045 €/tonă x MTOW/1h
Notă: *m2 – suprafaţa ocupată de aeronavă pe aerodrom;

**MTOW – masă maximă certificată a aeronavei la decolare.

II.                Acordarea autospecialei de stins incendii
Nr. Unitatea de măsură Taxa
1. 30 minute sau o parte a lor 50 euro
  Fără costul apei, spumogenului utilizat şi altor consumabile aferente.
III.                         Serviciul de informare aeronaurică (Briefing)
1. Pentru fiecare aeronavă în parte 25 euro
IV.                         Penalizări pentru operatorul aerian a căror aeronave staţionează pe peron
1. Pentru poluarea suprafeţei de rezistență a aerodromului, căilor de rulare și locurilor de parcare/staționare cu deșeuri 50 euro
2. Pentru poluarea suprafeţei de rezistență a aerodromului, căilor de rulare și locurilor de parcare/staționare cu carburanți, lubrifianți 250 euro
3. Pentru poluarea suprafeţei de rezistență a aerodromului, căilor de rulare și locurilor de parcare/staționare din rezervoarele WC aeronavă 200 euro
V.                            Taxa pentru dezvoltarea Aeroportului Internaţional Liber ”Mărculești”
1.

 

Taxa pentru dezvoltarea Aeroportului Internaţional Liber ”Mărculești”, în mărime de 0,3 % din venitul realizat din vînzarea mărfurilor, produselor și serviciilor prestate în Aeroportul Internațional Liber ”Mărculești”, dar care nu va fi mai mică de 900 euro în trimestru (o dată la 3 luni).

 

VI.                         Eliberarea permisului de trecere pe teritoriul Aeroportul Internațional Liber ”Mărculeşti”
TIPUL PERMISULUI DE ACCES

PERIOADA

COSTUL PERMISULUI
1. Persoane fizice Permanent 12 luni 10 euro
Temporar 1 lună 3 euro
Vizitator 1 zi 0 euro
2. Autoturisme, microbuze Permanent 12 luni 30 euro
Temporar 1 lună 10 euro
Vizitator 1 zi 3 euro
3. Autocamioane şi tehnica specială Permanent 12 luni 60 euro
Temporar 1 lună 15 euro
Vizitator 1 zi 8 euro
VII.                     Servicii de cazare în căminul întreprinderii
1. Camera Lux pentru 1 persoană 400 lei, inclusiv T.V.A.
2. Camera Lux pentru 2 persoane cu cazarea a două persoane 700 lei, (350 lei/pat), inclusiv T.V.A.
3. Camera Lux pentru 2 persoane cu cazarea doar a unei persoane 700 lei, inclusiv T.V.A.
4. Camera pentru 2 persoane cu cazarea a două persoane 400 lei, (200 lei/pat), inclusiv T.V.A.
5. Camera pentru 2 peroane cu cazarea doar a unei persoane 350 lei, inclusiv T.V.A.
6. Camera pentru 3 persoane cu cazarea a trei persoane 450 lei, (150 lei/pat), inclusiv T.V.A.
7. Camera pentru 3 persoane cu cazarea doar două persoane 450 lei, (225 lei/pat), inclusiv T.V.A.
8. Camera pentru 3 persoane cu cazarea doar a unei persoane 350 lei, inclusiv T.V.A.
VIII.                     Taxa pentru traversarea drumului întreprinderii (menită să fi îndreptată pentru menţinerea și întreținerea drumului central de acces pe teritoriul întreprinderii în interiorul perimetrului de la punctul de control nr. 1 și pînă la punctul de control nr. 2 (Postul Vamal al AILM)
1. O singură intrare pentru camioane şi furgonete pînă la 10 tone 100 lei, inclusiv T.V.A.
2. O singură intrare pentru camioane şi furgonete peste 10 tone 200 lei, inclusiv T.V.A.

 

IX. Tariful pentru darea în locațiunie a aeronavelor MI-8 MTV-1
Nr. Denumirea bunului Scopul locațiunii Cuantumul minim al chiriei anuale
1. MI-8 MTV-1, ER-MHE nr.95865 Locațiunea aeronavei in regim „ dry-lease” (fără echipaj)  6300760,00
2. MI-8 MTV-1, ER-MHD nr.95864 Locațiunea aeronavei in regim „ dry-lease” 4538030,00

*Plata taxelor pentru serviciile aeroportuare se percepe în EURO sau echivalentul acestora în monedă naţională la cursul stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data tranzacţiei.

**Pentru rezidenţii Republicii Moldova plata taxelor pentru serviciile menţionate în cap. I,II,III, IV,V şi VI se percepe în monedă naţională la cursul stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data tranzacţiei.