CAIET DE SARCINI 

CAIET DE SARCINI pentru desfășurarea Concursului de achiziție a serviciilor de audit privind auditarea situațiilor financiare individuale ale întreprinderii pentru anul 2021