Prin Prezenta, Î. S. ”Aeroportul Internațional Mărculești” publica Caietul de sarcini pentru încheierea unui contract de asigurare de bunuri Aero-CASCO pentru darea în locațiune DRY-LEASE a elicopterelor MI 8 MTV1 ER-MHE și MI 8 MTV-1.
Ofertele de preț se depun pe e-mailul întreprinderii: info@aim.md
Procedura de achiziție: concursul ofertelor de prețuri.
termen de prezentare a ofertelor: 28 aprilie 2021
asigurarea AERO-CASCO a elicopterelor de tip MI-8