CAIET DE SARCINI

Caiet de sarcini pentru desfășurarea concursului de achiziție a serviciului de audit