CAIET de SARCINI

CAIET de SARCINI Pentru achiziția serviciilor de asigurare facultativă a răspunderii civile aeroportuară la Întreprinderea de Stat „ Aeroportul Internațional Mărculești”