vint m/s
ветер м/c wind m/s
New-York
London
Paris
Moskow
Beijing
Tokyo
Sidney
Istoric

2002-2004

Prin Hotărîrea Guvernului nr.444 din 11.04.2002 Aerodromul militar Mărculeşti se reorganizează în aeroport de dispunere comună a aviaţiei militare şi civile destinat şi traficului internaţional de pasageri şi mărfuri, ulterior prin Ordinului ministrului apărării al Republicii Moldova nr.18 din 29.01.2004 „Cu privire la fondarea întreprinderii de Stat „Aeroportul Internaţional Mărculeşti” a fost fondată Întreprinderea de Stat „Aeroportul Internaţional Mărculeşti”.

2008-2012

Datorită rezultatelor financiare pozitive, Î.S. „Aeroportul Internaţional Mărculeşti” a reparat pista de aterizare/decolare şi pista de rezervă, clădirile, edificiile, drumurile, comunicaţiile, a gazificat aeroportul, aducînd Aeroportul la certificare în calitate de aeroport internaţional (Certificat de Operator Aerian).

2012-2016

Pe parcursul activităţii, întreprinderea a reuşit să apară pe piaţa transporturilor aeriene internaţionale, încadrînd aeronavele din dotare în contracte pe linia programelor umanitare ONU, asigurînd, totodată, acţiunile umanitare şi necesităţile Armatei Naţionale (participarea în Parteneriat pentru pace ş.a.).

2017

Prin Hotărîrea Guvernului nr.574 din 19.07.2017, Întreprinderea de Stat „Aeroportul Internaţional Mărculeşti” a fost transmisă din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Economiei, ultimul exercitînd și funcţiile de fondator al Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internaţional Mărculeşti”.