Despre AILM
vint m/s
ветер м/c wind m/s
New-York
London
Paris
Moskow
Beijing
Tokyo
Sidney
Facilități și garanțiile oferite

Facilități vamale

 • Pe teritoriul Aeroportului Liber nu se aplică regimul de  contingentare şi de licenţiere la importul şi exportul de mărfuri (servicii);
 • Sînt scutite de plata taxelor vamale:
  1) mărfurile introduse pe teritoriul Aeroportului Liber de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova;
  2) mărfurile introduse pe teritoriul Aeroportului Liber din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, de pe teritoriul zonelor economice libere ale Republicii Moldova şi al Portului Internaţional Liber “Giurgiuleşti”;
  3) mărfurile, inclusiv cele originare din Aeroportul Liber, scoase în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, pe teritoriul zonelor economice libere ale Republicii Moldova şi al Portului Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.
 • Se consideră originare din Aeroportul Liber mărfurile produse integral sau prelucrate suficient pe teritoriul acestuia în condiţiile prevăzute de Legea cu privire la tariful vamal.

Facilități fiscale

 • Livrările de mărfuri şi servicii efectuate în interiorul Aeroportului Liber nu sînt livrări impozabile cu T.V.A.;
 • Se scutesc de plata accizelor mărfurile supuse accizelor introduse în Aeroportul Liber din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, din zone economice libere, din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi mărfurile originare din Aeroportul Liber, scoase în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova;
 • Nu sînt supuse accizelor livrările de mărfuri supuse accizelor efectuate în interiorul Aeroportului Liber şi nici livrările de mărfuri supuse accizelor efectuate între rezidenţii Aeroportului Liber şi rezidenţii Portului Internaţional Liber “Giurgiuleşti”, ai zonelor economice libere ale Republicii Moldova;

Garanțiile statului

 • În cazul în care sînt adoptate legi noi ce înrăutăţesc condiţiile de activitate ale rezidenţilor privitor la regimul vamal, fiscal şi la alte regimuri prevăzute de legile referitoare la activitatea Aeroportului Liber, rezidenţii sînt în drept, pe parcursul unei perioade de 10 ani, dar care nu va depăşi termenul de funcţionare a Aeroportului Liber, să activeze conform prevederilor legilor în vigoare pînă la data punerii în aplicare a noilor legi. Această normă se va aplica activităţii desfăşurate de rezidenţi în cadrul proiectelor investiţionale înregistrate şi aflate în derulare pînă la adoptarea unei noi legi.

** Conform prevederilor Legii Parlamentului nr. 178 din 10.07.2008 cu privire la Aeroportul Internaţional Liber “Mărculeşti”